Hotel OLYMPIA, Kpt. Jaroše 1399/4a, 742 21 Kopřivnice, tel.: +420 556 843 007, recepce@hotel-olympia.cz, www.hotel-olympia.cz skype: hotel.olympia1

česky deutsch english
Hotel-Olympia

Hotel OLYMPIA
Olympia design hotel 2008, s.r.o.
Kpt. Jaroše 1399/4a
742 21 Kopřivnice
IČ: 29448417

tel.: +420 556 843 007
mob.: +420 776 644 359
fax: +420 556 843 009
recepce@hotel-olympia.cz
www.hotel-olympia.cz
ID datové schránky: iahihfs

© Hotel OLYMPIA – 2008

Aktualizace 12. 3. 2021
Spolupracujeme:

Hotel Olympia v Kopřivnici vznikal za značného úsilí mnoha našich spolupracovníků. Zde uvádímé ty, kteří spolupracují a snaží se pro Vás vytvořit ty nejlepší podmínky.

Z historie podniku:

Vážení návštěvníci,

dovolte, abych vás letmo seznámil s historií mého podniku, hotelu Olympia v Kopřivnici.

Zahájil jsem podnikání v roce 1999. K zahájení podnikatelské činnosti mne vedla touha uplatnit osobní zkušenosti, které jsem získal za dobu dvou a půlleté praxe v obdobném podniku v Řecku. Významným impulsem pro zahájení podnikatelské činnosti pro mne byla také příležitost získat do vlastnictví budovu restaurace v Kopřivnici, ve které byla pizzerie již v minulosti několik let úspěšně provozována, avšak která byla téměř rok a půl mimo provoz. Po pečlivém zvážení veškerých rizik a povinností vyplývajících z podnikání a uvědomnění si osobní odpovědnosti za úspěch jeho činnosti i za plnění závazků z ní vyplývající jsem se rozhodl zahájit podikatelskou činnost v oboru pohostinství. Restaurace, kterou jsem nazval Olympia, zahájila úspěšně provoz dne 19. 4. 1999.

V době, kdy jsem objekt restaurace zakoupil, byl tento z velké části nedostavěn – nebyla dokončena nástavba v 1. poschodí, která měla původně sloužit jako soukromý byt minulého majitele. Po úspěšném začátku podnikatelské činnosti jsem dospěl v roce 2001 celkově dokončit stavbu tak, aby byla kompexně připravena pro rozvoj dalších podnikatelských aktivit. V prvním podlaží byl proto vybudován penzion a stavba jako celek byla kolaudována v roce 2002 jako komerční objekt pro přechodné ubytování, kde vznikly dvě ubytovací jednotky. V roce 2005 potom pokračovalo rozšiřování objektu – byla vybudována venkovní terasa s pergolou.

V návaznosti na zvýšenou poptávku po ubytovacích kapacitách současně s možností čerpání finančních zdrojů z EU jsem v roce 2004 začal uvažovat možnost rozšíření podniku ve smyslu výstavby nového zařízení naabízející kapacitu několikanásobně vyšší, než jsem nabízel do té doby. Nechal jsem si proto v roce 2004 vypracovat Centrem podnikání a rozvoje Kopřivnice podrobnou studii proveditelnosti, která se zabývala důslednou analýzou rizik případných investic spojených s výstavbou nového hotelu evropského střihu ve standardu 3*. Žádost o dotaci v rámci 3. kola výzvy Rady MSK pro grantové schéma Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2005 jsem podal u KÚ MSK. V tomto kole jsem byl vybrán jako náhradní projekt, který se ale ještě v tomto období nepodařilo zrealizovat. Následně v roce 2006 bylo vyhlášeno poslední kolo výzvy, kde jsem se z cca 50 projektů umístil na 4 místě a příslib dotace jsem tímto umístěním získal. Proto následovaly další kroky, jako vypracování podrobnější projektové dokumentace, získání komerčního úvěru na profinancování akce, výběrová řízení na dodavatele stavby a zařízení. Hotel Olympia byl slavnostně kolaudován v únoru 2008 a provoz zahájen slavnostním otevřením dne 13. 3. 2008. Hotel nabízí celkovou ubytovací kapacitu 48 lůžek v *** standardu spolu s kavárnou a wellness centrem. V současnosti zaměstnávám 18 osob.

Vangelis Simu

TOPlist
Olympia Hotel v Kopřivnici hodnocení